O projekcieZ parku do parku

Głównym celem projektu jest połączenie ze sobą, promocja i wykorzystanie wybranych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w parkach po obu stronach Odry: na obszarach chronionych, jakimi są Park Przyrody „Märkische Schweiz” i Park Narodowy „Ujście Warty”, w krajobrazowym założeniu parkowym w Wollup oraz w parku miejskim w Kostrzynie nad Odrą. Miejsca te zostaną połączone ze sobą nowotworzonym szlakiem geocachingowym, który jako innowacyjna i transgraniczna oferta turystyczna umożliwi ogółowi społeczeństwa bezpośrednie zapoznanie się z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Trasa szlaku geocachingowego została zaplanowana wzdłuż istniejących w regionie szlaków pieszych i rowerowych.
Przewodnikiem podczas eksploracji naszego przyrodniczo-kulturowego regionu jest Theodor Fontane, który za życia działał na tych terenach.
Podczas trwania projektu jego partnerzy przeprowadzają poświęcone dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu imprezy informacyjne i edukacyjne, starając się przy tym przy pomocy postaci Theodora Fontane przygotować je tak, aby stały się one ciekawymi przeżyciami dla odbiorców.
Partnerzy projektu wspólnie wprowadzają na rynek swoje oferty i promują w ten sposób wiedzę na temat swojego wyjątkowego regionu przyrodniczo-kulturowego oraz jego szczególnych cech.
Grupę docelową projektu stanowią osoby, które spędzają wolny czas i wypoczywają na świeżym powietrzu, chcą coś odkryć i w coś się zaangażować, tj. mieszkańcy regionu z rodzinami, klasy szkolne itp., oraz turyści, tj. goście odwiedzający region, którzy przyjeżdżają tu kierując się różnymi priorytetami, jak np. turystyka piesza i rowerowa, rekreacja, geocaching, wędrówki z GPS itp.
Ponadto nawiązuje się kontakt z multiplikatorami, działającymi np. wzdłuż szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych), których pozyskuje się do wspierania realizacji projektu, tj. do gospodarstw agroturystycznych, sklepów z produktami regionalnymi, kawiarń czy podmiotów zajmujących się edukacją ekologiczną.