Tabelaryczne curriculum vitae Theodora Fontane1819
24 marca – małżeństwo rodziców, Louisa Henriego Fontane (1796-1867) i Emilie Labry (1798-1869)


1819
30 grudnia 1819 – narodziny Heinricha Theodora Fontane w Neuruppin


1827
Rodzina przenosi się do Świnoujścia [wówczas Swinemünde] nad Bałtykiem


1836
Po ukończeniu szkoły, rozpoczęcie nauki zawodu aptekarza


1839
Grudzień – ukończenie nauki zawodu
Pierwsza publikacja w berlińskiej gazecie „Figaro” – opowiadanie „Geschwisterliebe”


1840
Jesienią 1940 roku podjęcie pracy jako pomocnik aptekarza w aptece w miejscowości Burg koło Magdeburga
Do 1849 roku Fontane pracuje w swoim zawodzie w różnych aptekach, między innymi w aptece ojca w Letschin


1844
Podjęcie rocznej służby ochotniczej w berlińskim pułku grenadierów gwardii „Kaiser Franz”
Pierwsza podróż do Anglii


1845
Zaręczyny z przyszłą żoną Emilie Rouanet-Kummer


1848
Udział w roli obserwatora i rewolucjonisty w walkach ulicznych w Berlinie podczas rewolucji niemieckiej
Artykuły dla liberalnej gazety „Berliner Zeitungshalle”


1849
Porzucenie zawodu aptekarza
Początek życiowej drogi uprawiającego wolny zawód pisarza


1850
Małżeństwo z Emilie Rouanet-Kummer
Małżonkowie mieli siedmioro dzieci, z których troje zmarło wkrótce po urodzeniu


1852
Drugi pobyt w Anglii
Publikacje w gazetach


1855
Początek kilkuletniego pobytu w Anglii
Praca dla prasy niemieckiej i twórczość literacka


1856
Emilie i dzieci przenoszą się do Londynu


1859
Powrót z całą rodziną do Berlina


1860
Dołączenie do redakcji „Neue Preußische Zeitung” (zwanej potocznie „Kreuzzeitung“ od widniejącego nad tytułem krzyża)


1861
Publikacja pierwszego tomu „Wędrówek po Marchii Brandenburskiej“ pt. „Die Grafschaft Ruppin”
Do roku 1882 ukazują się w sumie cztery tomy


1864
Narodziny syna Friedricha, który od 1888 roku zostaje wydawcą ostatnich dzieł ojca


1870
Rozpoczęcie pracy jako krytyk teatralny w „Vossische Zeitung”
Podróż informacyjna przez okupowaną Francję z zamiarem napisania trzeciej z jego książek o tematyce wojennej
Aresztowanie pod zarzutem domniemanego szpiegostwa, a następnie uwolnienie w wyniku interwencji pruskiego premiera, późniejszego kanclerza, Ottona von Bismarcka


1874
Do roku 1876 podróże z żoną do Austrii, Włoch i Szwajcarii


1876
Wypowiedzenie wszystkich stosunków pracy i ponowne rozpoczęcie pracy jako niezależny pisarz


1878
W ciągu następnych kilku lat publikacja następujących po sobie w szybkim tempie powieści, opowiadań, ballad i wierszy


1892
Zapadnięcie na ciężką chorobę – niedokrwienie mózgu


1898
Śmierć 20 września 1898 roku w Berlinie i pochówek na Cmentarzu Francuskiej Kongregacji Reformowanej