parallax background

#03 Szwajcarski Dom

#02 Drabina do nieba
27. czerwca 2022
#04 Borsucza Góra
27. czerwca 2022
Położony 60 km na wschód od Berlina Park Przyrody „Szwajcaria Marchijska” [niem. Naturpark Märkische Schweiz] o powierzchni 205 km2 jest jednym z dużych obszarów chronionych kraju związkowego Brandenburgia i częścią systemu Narodowych Krajobrazów Naturalnych Niemiec. Pomimo że jest on najmniejszym parkiem przyrody w Brandenburgii, można w nim znaleźć niemal wszystkie formy krajobrazu występujące na terenie Marchii Brandenburskiej.

Do zadań Parku należy m.in. ochrona gatunkowa zwierząt i roślin oraz ich siedlisk. Poza tym Park nadzoruje obszary chronione Natura 2000 (wg dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej) i prowadzi działania z zakresu ochrony krajobrazu, np. w celu ochrony i rozwoju łąk storczykowych.

Do zadań Parku należy też promocja rozwoju regionalnego i sprzedaży regionalnych produktów rolnych. W znajdującym się w Buckow Turystycznym Centrum Informacyjnym „Szwajcarski Dom” [niem. „Schweizer Haus”] Park oferuje również informacje na temat powstania i ewolucji krajobrazu Szwajcarii Marchijskiej oraz prowadzi edukację ekologiczną.

W projekt „Z parku do parku…” jest zaangażowany bardziej jako partner wspierający merytorycznie i dostawca pomysłów. Nie korzysta ze wsparcia finansowego. Organizuje też regularne wycieczki „Z Th. Fontane śladami dziedzictwa przyrody i kultury”