parallax background

#20 Upadek wschodniopruskiej szlachty

#19 Osuszenie Łęgów Odrzańskich
7. lipca 2022
#21 Stary Kostrzyn
7. lipca 2022
W roku 1806 Napoleon odniósł zwycięstwo nad Prusami. Po zakończeniu wojny presja, jaka ciążyła na życiu gospodarczym, nie ustała, lecz wręcz się pogłębiła. W roku 1815 Anglia uchwaliła tzw. ustawę zbożową, która zakazywała importu zboża z zagranicy. Doszedł do tego fakt, że na początku lat dwudziestych XIX w. za granicą osiągano obfite zbiory. Spowodowało to spadek cen zboża o dwie trzecie, co mocno uderzyło w szlachtę na Łęgach Odrzańskich, która czerpała swoje zyski głównie z majątków o rolniczym charakterze. Wielu arystokratów zostało zmuszonych do sprzedaży lub częściowej sprzedaży swoich majątków, co spowodowało załamanie się cen.

Równocześnie, wraz z początkiem industrializacji, rozwinęła się wyższa klasa mieszczańska w postaci kupców, przemysłowców i prywatnych bankierów. Po raz pierwszy szlachta zaczęła konkurować z burżuazją, która korzystając z najkorzystniejszych cen ziemi coraz częściej nabywała majątki ziemskie.

Ze względów wojskowych w roku 1851 zbudowano pruską Kolej Wschodnią, która łączyła ze sobą Berlin, Bydgoszcz (wówczas Bromberg), Gdańsk (wówczas Danzig), Królewiec (wówczas Königsberg, obecnie Kaliningrad) i Ejtkuny (wówczas Eydtkuhnen, obecnie Czernyszewskoje) oraz kilka mniejszych miast. Utworzony w ten sposób lądowy szlak transportowy przyniósł nieplanowane konsekwencje gospodarcze. Po raz pierwszy dzięki kolei rozwinął się tani sposób transportu towarów, co oznaczało, że osłabiona już ekonomicznie szlachta stanęła w obliczu rosnącej konkurencji, której nie była w stanie sprostać. Wiele domów szlacheckich zostało zmuszonych do sprzedania swoich posiadłości na dobre.

Zadanie: Aby dotrzeć do tej skrytki, musisz najpierw udać się pod podane koordynaty i rozwiązać tam następujące zadanie:

Policz otwory okienne na frontowej fasadzie dworu i pomnóż ich liczbę przez dwa a następnie dodaj 1 (YY x 2 + 1 = ??) i wstaw otrzymaną liczbę w puste miejsce następujących koordynat poszukiwanej skrytki:

N52 33.??5 E014 33.030