parallax background

#07 Murawy kserotermiczne

#06 Drei Eichen
27. czerwca 2022
#08 Architekt krajobrazu
27. czerwca 2022
Szczególną cechą tej polany, czy też łąki, jest to, że po ostatnim zlodowaceniu rozwinęły się tu naturalne murawy kserotermiczne. Gleba składa się głównie z piasków i jest uboga w substancje odżywcze. Ze względu na nachylenie całej polany i przepuszczalne podłoże woda może szybko spływać i/lub przesiąkać, przez co gleba szybko staje się bardzo sucha. Dla roślin oznacza to, że muszą posiadać wysoką odporność na suszę.

Przekonaj się sam, że murawy kserotermiczne nie są jednak jałowe, lecz stanowią unikalne, godne ochrony siedliska, pełne fascynujących, kolorowych roślin. W ich poszukiwaniu możesz tu odkryć rzadkie gatunki, takie jak zawciąg pospolity, chaber driakiewnik czy jasieniec piaskowy. Murawy kserotermiczne jako typ siedliska są rzadkie i często zagrożone w wyniku zmiany sposobu lub intensyfikacji ich użytkowania, zalesiania np. Na tym suchym, ubogim w składniki odżywcze siedlisku występuje duża różnorodność gatunków zwierząt. Wiele z występujących tu gatunków o gatunki chronione, jak np. pszczolinki czy mrówkolew.