parallax background

#30 Joannici

#29 PNUW Betonka
8. lipca 2022

Znajdujesz się w pobliżu najstarszej części Słońska, dawniej Sonnenburga. Miejscowość ta wraz 7 okolicznymi wsiami od 1426 roku była własnością zakonu joannitów i stolicą Baliwatu Brandenburskiego. Joannici zbudowali tu m.in. kościół, zamek i szpital. Po barokowym zamku pełniącym rolę rezydencji zakonnej, który spalił się w 1975 roku pozostały tylko ruiny. W 2021 roku zabezpieczono je i pokryto tymczasowym dachem, a w sąsiedztwie zorganizowano wystawę dotyczącą zamku i zakonu joannitów. W najlepszym stanie zachował się gotycki kościół, obecnie z neogotycką wieżą z XIX w. Warte obejrzenia jest jego zabytkowe wnętrze z alabastrowym ołtarzem, marmurową amboną oraz pięknym sklepieniem gwiaździstym z bogatą polichromią. Od 1550 do 1931 r. co kilka lat w słońskim kościele odbywały się uroczystości pasowania na rycerza (w sumie 98 razy). W jednej z nich 24 czerwca 1862 roku wziął udział Th. Fontane i opisał to w książce „Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Dörfer und Flecken im Lande Ruppin. Unbekannte und vergessene Geschichten aus der Mark Brandenburg“.
Nowoczesny szpital zbudowany w latach 1857-58 dla pruskiej arystokracji działał do zakończenia II wojny, wkrótce potem został rozebrany. Znajdował się w pewnym oddaleniu na wschód od zamku i prowadziła do niego piękna aleja lipowa. Obecnie trudno znaleźć ślady po tym obiekcie.

Skrytka wymaga obejrzenia pojoannickiego kościoła oraz ruin zamku w celu ustalenia ostatecznych współrzędnych skrytki ukrytej w sąsiedztwie niegdysiejszego szpitala.

Aby ustalić finalną lokalizację skrytki rozwiąż poniższe działania i wstaw odpowiednie cyfry zamiast liter A i B :

N 52⁰ (A-2)(B-3).(B-A+1)77   E 14⁰.[(B-A)x2]9.(8-A)28

A = ilość metalowych ram okiennych w zamku, w których widoczny jest krzyż maltański

B = ilość ozdobnych zakończeń rynien zwanych rzygaczami na dachu kościoła