parallax background

#29 PNUW Betonka

#28 PNUW Muzeum
8. lipca 2022
#30 Joannici
8. lipca 2022

Betonka jest najbardziej znanym i najczęściej odwiedzanym miejscem w PNUW. To droga zbudowana w latach 60. XX wieku z myślą o rolnikach, aby ułatwić wywóz siana koszonego na łąkach po ustąpieniu wody. Obecnie pełni funkcję ścieżki przyrodniczej prowadzącej w głąb terenu zalewowego.
Przy wysokich stanach wody Betonka może być zalana i niedostępna. Wtedy ta cześć parku narodowego pełni niezwykle ważną funkcję przeciwpowodziową, ponieważ może pomieścić ponad 120 mln. m3 wody.
Na wiacie parkingowej są tabliczki z zaznaczonym poziomem wody w minionych latach. Z powodu takiej dużej zmienności (do 4 metrów w ciągu roku) różnorodny jest też krajobraz.
Wzdłuż ścieżki znajdują się okresowo zalewane łąki i pastwiska, na których latem i jesienią wypasane są stada krów i koni. Koszenie i wypas pomagają w utrzymaniu niskiej roślinności i zachowaniu otwartych siedlisk, niezwykle ważnych dla ptaków siewkowych i kaczkowatych. Tysiące gęsi spłoszonych przez nadlatującego bielika lub klucze setek żurawi zlatujących się na noclegowisko w głębi parku o zachodzie słońca zawsze sprawiają niezapomniane wrażenie. Z platformy obserwacyjnej roztacza się rozległy widok na łąki i rozlewiska, a tablice z rysunkami ptaków są pomocne przy rozpoznawaniu gatunków.
Z Betonki widać też fragmenty lasów łęgowych rosnących wzdłuż głównego koryta Warty oraz kępy zakrzaczeń, dające schronienie zarówno ptakom, jak i dzikom czy jeleniom.
Der Betonplattenweg ist der bekannteste und meistbesuchte Ort im Nationalpark. Es ist ein Weg, der in den 1960er Jahren ausgebaut wurde, um Landwirten im Sommer, wenn das Wasser fällt, die Heuabfuhr aus den Wiesen zu erleichtern. Heute dient er als ein Naturlehrpfad, der tief ins Innere des Überschwemmungsgebietes hineinführt.
Bei höheren Wasserständen hat dieser Bereich des Nationalparks eine äußerst wichtige Funktion im Hochwasserschutz, da er mehr als 120 Millionen m3 Wasser aufnehmen und rückhalten kann. Der Weg kann dann überflutet und unzugänglich werden. An dem auf dem Parkplatz befindlichen Unterstand sind Tafeln zu finden, die die höchsten Wasserstände der vergangenen Jahre anzeigen.
Aufgrund dieser großen Pegelschwankungen (bis zu 4 m im Jahresverlauf) ist auch die Landschaft in dieser Gegend sehr abwechslungsreich. Entlang des Weges erstreckt sich temporär überschwemmtes Wiesen- und Weideland, auf dem im Sommer und Herbst Rinder- und Pferdeherden weiden. Heumahd und Beweidung tragen dazu bei, die Vegetation niedrig zu halten und offene Lebensräume zu schützen, die für viele Vögel, z. Bsp. Regenpfeifer- und Entenartige, äußerst wichtig sind. Tausende von Gänsen, die von einem herannahenden Seeadler aufgeschreckt werden, oder Hunderte von Kranichen, die bei Sonnenuntergang in Keilformationen zu ihren Schlafplätzen tief im Inneren des Parks fliegen, hinterlassen immer einen unvergesslichen Eindruck. Die Beobachtungsplattform bietet einen weiten Blick über Wiesen und Auen, und farbige Tafeln mit Vogelabbildungen helfen bei der Artenbestimmung.
Von dem Betonplattenweg aus kann man auch Auenwaldfragmente entlang des Hauptbettes der Warthe sowie Weidengebüsche, die nicht nur zahlreichen Vögeln, sondern auch dem Schwarz- und Rotwild ein Zufluchtsort bieten, sehen.

Skrytka to mały pojemnik, w którym, poza logbookiem i ołówkiem, mieszczą się TB, woodcoiny, certyfikaty dla pierwszych 3 znalazców i inne gadżety.
Czasami możesz spotkać przy platformie turystów, nawet w licznych grupach. Proszę zachowaj wtedy szczególną ostrożność podczas poszukiwań i nie zdemaskuj miejsca ukrycia przypadkowym osobom. Pozostaw miejsce maskowania dokładnie tak jak było.
Podpowiedź: około 1,5 m nad ziemią