parallax background

#15 Letschin

#14 Zamek w Gusow
28. czerwca 2022
#16 Życie Theodora Fontane
28. czerwca 2022
Pierwsza wzmianka o miejscowości Letschin pojawiła się w dokumentach z 1336 roku. Jako wieś o pierwotnie czysto rolniczym charakterze, która musiała zmagać się z pańszczyzną, wojnami i powodziami, Letschin rozwinął się z biegiem lat do pozycji gminy o ponadlokalnym znaczeniu. Osiedlali się tu kupcy i rzemieślnicy.

Johann Gottlieb Koppe od około 1830 roku wprowadził tu uprawę buraków cukrowych i zbudował cukrownię. Dzięki temu rolnicy mieli stały dochód, co miało na Letschin pozytywny wpływ. Zbudowano szosy i uruchomiono linie kolejowe do Wriezen (linia kolejowa Fürstenwalde-Wriezen), Seelow, Frankfurtu nad Odrą i Eberswalde (linia kolejowa Eberswalde-Frankfurt nad Odrą).

Letschin uzyskał w roku 1863 przywilej targowy i rozwijał swój małomiasteczkowy charakter ze sklepami, restauracjami, hotelami, salami tanecznymi, szkołami i drukarnią.

Minęły wtedy już czasy, w których ojciec Theodora Fontane, Henri Fontane, prowadził tam aptekę. Rodzina mieszkała w Letschin w latach 1838-1850, a Theodor pracował w aptece ojca od 1843 do 1845 roku. Ustawione w centrum miejscowości popiersie przypomina o jej prominentnym mieszkańcu. Przeżycia wyniesione z lat spędzonych w Letschin i wielu podróży po Łęgach Odrzańskich dostarczyły pisarzowi dość materiałów – postaci i historii – dla jego późniejszych dzieł literackich, jak np. powieści kryminalnej pt. „Pod gruszą” [niem. „Unterm Birnbaum“].

W roku 1905 w podziękowaniu za osuszenie Łęgów Odrzańskich gmina postawiła królowi pruskiemu Fryderykowi II, z którego rozkazu dokonano tego dzieła, pomnik zaprojektowany przez Hansa Wedda von Glümera. Po II wojnie światowej mieszkańcy Letschin uratowali posąg przed przetopieniem i przechowali go. W roku 1990 postawiono go ponownie.

Ponieważ w czasie II wojny światowej miejscowość znajdowała się na głównej linii walk podczas bitwy o Berlin, została w kwietniu 1945 roku poważnie zniszczona. Ofiarą walk padły budynki mieszkalne, zakłady produkcyjne i sklepy, a także główna nawa ewangelickiego kościoła.

Od roku 1816 Letschin należał do powiatu Lebus w Prowincji Brandenburskiej, a od roku 1952 do powiatu Seelow (do roku 1990 w okręgu Frankfurt nad Odrą ówczesnej NRD, a w latach 1990-1993 w kraju związkowym Brandenburgia). Od momentu reformy powiatowej z 1993 roku miasto jest częścią powiatu Märkisch-Oderland (por. https://de.wikipedia.org/wiki/Letschin).

Obecnie gmina Letschin jest liczącą 4000 mieszkańców samodzielną gminą, do której należy dziesięć miejscowości w samym sercu Łęgów Odrzańskich.