parallax background

#17 Wollup

#16 Życie Theodora Fontane
28. czerwca 2022
#18 Starorzecza i łęgi Odry
7. lipca 2022

Znajdująca się w miejscowości Steintoch dawna domena królewska Wollup posiada ponad 500-letnią historię. To tutaj Fryderyk II, jeszcze jako następca tronu, pobierał swoje pierwsze nauki w dziedzinie rolnictwa i ekonomii, tutaj też rozbudziło się jego szczególne zainteresowanie Łęgami Odrzańskimi.

W roku 1852 niemiecki agronom i reformator rolnictwa Johann Gottlieb Koppe zlecił architektowi ogrodów Eduardowi Neide przekształcenie części posiadłości w park krajobrazowy.

W ramach projektu „Z parku do parku…” na podstawie oceny dostępnych źródeł historycznych opracowano plan docelowy konserwacji tego zabytku architektury ogrodowej, na podstawie którego prowadzona jest rewitalizacja parku. Istniejące mostki zostaną odrestaurowane lub zrekonstruowane z zachowaniem ich walorów historycznych. Zdziczałe i wyglądające obecnie jak las założenie parkowe odzyska swoje otwarte i zamknięte, podzielone na trawniki, łąki oraz gęstszą roślinność drzewiastą i krzewiastą, przestrzenie, tak jak to miało miejsce w czasach jego ostatniej intensywnej przebudowy na wzór angielskich parków krajobrazowych przez architekta ogrodów Eduarda Neide. Obecność podkreślających charakter parku starych drzew liściastych zostanie zaakcentowana przez uwolnienie ich od zakrzaczeń.