parallax background

#28 PNUW Muzeum

#27 Pradolina
8. lipca 2022
#29 PNUW Betonka
8. lipca 2022

Park Narodowy „Ujście Warty” utworzony w 2001 roku obejmuje ochroną półnaturalny obszar o powierzchni 8074 ha. Na częściowo przekształconym i zmeliorowanym terenie dominują łąki i rozlewiska poprzecinane siecią kanałów i starorzeczy. Otwarty krajobraz urozmaicają zarośla wierzbowe, łęgi i olsy.
PNUW powstał w celu ochrony siedlisk ptaków wodno-błotnych. Zaobserwowano tu ok. 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych.
Ośrodek Muzealno-Edukacyjny zbudowano w 2021 roku na terenie dawnej stacji kolejowej. Nowoczesna multimedialna ekspozycja umożliwia m.in. wirtualny lot balonem nad parkiem, spacer po torfowiskach i rejs łodzią po obszarach ochrony ścisłej. Korzystając z licznych aplikacji i gier można poznać zwyczaje ptaków i ssaków zamieszkujących Ujście Warty, spróbować policzyć ptaki w stadach i kluczach oraz zobaczyć trasy ich wędrówek. Dzięki akwarium możemy poznać ryby – niewidocznych mieszkańców rzek i rozlewisk. Jest też ekspozycja poświęcona historii rybołówstwa na Warciańskich Błotach.
Muzeum usytuowane jest przy drodze krajowej 22, dawnej trasie prowadzącej z Poznania do Berlina. Dzięki temu, że do obecnych czasów zachował się słup półmilowy (granitowy sześcian ze szpicem stojący przy drodze w odległości ok. 100 m od wjazdu do muzeum) wiemy, że do Berlina jest stąd 13 i pół mili – 101,7 km. Der 2001 ausgewiesene polnische Nationalpark „Warthemündung“ umfasst halbnatürliche Lebensräume mit einer Fläche von 8074 ha. In dem teilweise trockengelegten und urbar gemachten Gebiet dominieren von einem Netz alter Kanäle und Altwässern durchzogene Wiesen und Überschwemmungsgebiete. Die überwiegend offene Landschaft wird durch Weidengebüsche, Auenwälder und Erlenbrüche bereichert.
Der Nationalpark wurde ausgewiesen, um Lebensräume für Wasser- und Watvögel zu schützen. Beinahe 280 Vogelarten wurden hier bislang nachgewiesen, darunter mehr als 170 Brutvogelarten.
Das neue, als eine Museum- und Bildungseinrichtung gedachte, Besucherzentrum des Parks wurde im Jahr 2021 auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände eingerichtet. Eine moderne multimediale Ausstellung ermöglicht es u.a., an einem Ballonflug über den Park, einem Moor-Spaziergang oder einer Bootsfahrt durch streng geschützte Parkbereiche virtuell teilzunehmen. Mithilfe zahlreicher Apps und Computerspiele kann man hier z. Bsp. Lebensgewohnheiten verschiedener Parkbewohner kennen lernen, versuchen, Vögel in kleineren und großen Schwärmen zu zählen und ihre Zugrouten zu erkunden. In einem großen Aquarium werden heimische Fische – die unsichtbaren Bewohner der Parkgewässer, präsentiert. Es gibt auch eine Ausstellung zur Geschichte der Fischerei im Warthebruch.
Das Besucherzentrum ist direkt an der Landesstraße 22, der ehemaligen Route von Poznań nach Berlin, gelegen. Dank einem bis heute erhaltenen Halbmeilenstein (ein oben gespitzter Granitquader am Straßenrand, ca. 100 m von der Einfahrt zum Zentrum entfernt) wissen wir, dass es von hier bis Berlin 13,5 Meilen (101,7 km) sind.

Skrytka to sejf, w którym poza logbookiem i ołówkiem mieszczą się TB, woodcoiny i inne gadżety. Aby odgadnąć czterocyfrowy szyfr należy obejrzeć uważnie budynek muzeum i jego otoczenie oraz rozwiązać 4 proste zagadki:

  1. Liczba dużych sylwetek ptaków na zachodniej elewacji muzeum
  2. Druga cyfra z liczby wszystkich małych sylwetek ptaków na frontowej ścianie muzeum
  3. Liczba podpór konstrukcyjnych w altanie wierzbowej
  4. Trzecia cyfra w roku podpisania Konwencji Ramsarskiej

Czasami możesz spotkać turystów przy muzeum i na ścieżce rowerowej. Proszę zachowaj szczególną ostrożność podczas poszukiwań i nie zdemaskuj miejsca ukrycia przypadkowym osobom. Pamiętaj, żeby zamknąć sejf i zmienić kombinację cyfr. Pozostaw miejsce maskowania dokładnie tak jak było.
Podpowiedź: stara rampa kolejowa

Uwaga! Maskowanie waży około 5 kg!