parallax background

#13 Derfflinger

#12 Ruch oporu
28. czerwca 2022
#14 Zamek w Gusow
28. czerwca 2022
W drugim, poświęconym Nadodrzu [niem. Oderland], tomie swojej książki „Wędrówki po Marchii Brandenburskiej“ [niem. Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Teil 2, Das Oderland] Theodor Fontane poświęca cały rozdział feldmarszałkowi Georgowi von Derfflingerowi (1606-1695). Będący synem winiarza (karczmarza) Derfflinger musiał z powodu wojny trzydziestoletniej opuścić ojczyznę. Już od wczesnego okresu tej wojny służył w armiach różnych państw. W uznaniu odniesionych przez niego militarnych sukcesów elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm powierzył mu później liczne urzędy i zadania.

W roku 1646 Georg von Derfflinger poślubił swoją pierwszą żonę, Margaretę von Schapelow, która do małżeństwa wniosła zamek w Gusow. Wraz z zakończeniem wojny trzydziestoletniej w 1648 roku Georg Derfflinger powrócił do Gusow. Wobec przedwczesnej śmierci pierwszej żony Derfflinger ożenił się ponownie z Barbarą Rosiną von Beeren, z którą miał sześcioro dzieci. Po śmierci drugiej żony Derfflinger kazał przygotować kościół w Gusow jako miejsce wiecznego spoczynku. Pod ołtarzem znajduje się krypta, w której później sam został pochowany.